ความเห็น 2443035

เมี่ยงกับวัฒนธรรมล้านนา

เขียนเมื่อ 

สวัสดีเจ้า ป้อครูสนั่นIco48

  •   บ่ามีดอย  บ่ามีชีวิต ...
  • ใจ้แล้วเจ้า ดอยคือแหล่งเกิดของต้นน้ำ ลำธาร ตี้ไหลลงมาหล่อเลี้ยงจาวเมืองตางลุ่ม ถ้าดอยมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ก็จะทำฮื้อบ้านเมืองมีน้ำกินน้ำใจ้ เพาะปลูกพืชพันธุ์อาหารเลี้ยงคนตึงบ้านตึงเมือง
  •  เมี่ยงเป็นพืชตี้มีคุณอนันต์ เพราะเป็นพืชเศรษฐกิจบนดอยจ้วยฮักษาต้นน้ำไว้ 
  •  เป็นพืชสมุนไพรตี้ปลอดสารพิษร้อยเปอร็เซนต์เนาะเจ้า 
  •  ครูดาหลาเกยไปแอ่วป่าเมี่ยงแล้วยังฮู้สึกสดชื่น  อากาศบนดอยสะอาด บริสุทธิ์
  •  ปราศจากมลพิษ  อยู่ดอยแล้วสบายใจขนาดเจ้า