ความเห็น 2442942

เมี่ยงกับวัฒนธรรมล้านนา

เขียนเมื่อ 

เชียงใหม่เฮานี้  ล้วนมีดอยหลาย  ปลูกเมี่ยงยะยาย  กิ๋นขายสืบเส้น

จากปู่ถึงหลาน   สืบสานบ่เว้น  ขายเมี่ยงนับเป๋น  รายได้ 

ปรุงเป๋นอาหาร   วงศ์วานเหนือใต้  ยำใบเมี่ยงใส่  ปล๋าทู

ดงดอยป่าไม้  พงไพเลิศหรู  น้ำไหลพรั่งพรู  ลงสู่ที่กว้าง

ลงสู่ที่กว้าง

  • บ่มีดอย..บ่มีชีวิต...เน้อคุณครูดาหลา..