ความเห็น 2441

ผมคนไทยครับ

JR
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

จำได้ว่าเมื่อครั้งที่อาจารย์ได้รับเชิญไปบรรยายให้กับนิสิตป.โท QA ในวิชาความรู้พื้นฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเมื่อเดือนที่แล้ว  พออาจารย์เริ่มบรรยายไปได้ซัก 10 นาที  ก็มีนิสิตป.โทที่นั่งเรียนอยู่ในห้องมากระซิบกับขาพเจ้าว่า "อาจารย์วิบูลย์ดูคล้ายนายกรัฐมนตรีจุนอิชิโร โคอิซูมิ ผู้นำญี่ปุ่น"

(แบบนี้อาจารย์คงต้องฝึกร้องเพลงชาติไว้ให้แข็งแรงมากๆ เข้าไว้นะคะ)