ความเห็น 2440609

เมี่ยงกับวัฒนธรรมล้านนา

เขียนเมื่อ 

พี่ครูครับ ครั้งแรกคิดว่าเหมือนเมี่ยงภาคกลาง อ้อเมี่ยงภาคเหนือ น่าสนใจมากๆๆ