ความเห็น 2440448

คนเราต่างก็ทุกข์กันคนละแบบ

เขียนเมื่อ 

ความสุขของผู้ให้ คือการให้โดยไม่ต้องคิดอะไร และไม่หวังสิ่งตอบแทนคือการให้ที่มีความสุขที่สุดของผู้ให้แล้วครับ