ความเห็น 2439721

ย้อนภาพอดีตสะท้อนอารมณ์

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณ เด็กชายเคมี

รูปถ่ายออกมาสวยมาก

เนื้อเพลงก็บอก"เอกลักษณ์ไทย"ได้ดี

ขอบคุณครับ