ความเห็น 2439308

๓๓.สังฆาธิปไตย : สงฆ์กับการใช้มติ-โหวต (ต่อจากความหมายสงฆ์)

ขอบคุณ/เจริญพรขอบคุณ ที่เสนอแนะวิธีการนำข้อมูลขึ้น แม้แต่รูปภาพที่ตั้งใจจะลงให้ดูตามที่ได้รับการฝึกอบรมมา

พอไม่ได้ใช้นาน ๆ ลืมเสียแล้ว

อย่างไรก็ตาม จะลองทำตามที่ท่าน/โยม ได้กรุณาเสนอแนะมา Thank you