ความเห็น 24390

จากปุจฉา"นอกกรอบ" ไร้นาม..ที่ว่า "ระหว่างกล่องกับกรอบอะไรน่าอึดอัดกว่ากัน"

คนข้างนอก
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 

เฮ้อ...อ่านแล้วต้องถอนหายใจพร้อมหัวเราะ..

ลองอ่านธรรมมะอันนี้ดู

ภูเขา...ไม่ใช่ภูเขา...และเป็นภูเขา 

อธิบาย( หรือวิสัชนาแหละมั้ง ) คือ

ก่อนเราศึกษาธรรมมะ " ภูเขา " ที่เห็นก็คือ " ภูเขา " ลูกหนึ่ง แต่เมื่อศึกษาธรรมมะไประดับหนึ่ง " ภูเขา " ที่เราเห็นจะแยกออกเป็น " ธาตุ " ต่างๆ เพราะฉะนั้น " ภูเขา " จึงไม่ใช่ " ภูเขา " และเมื่อศึกษาถึงระดับที่สูงขึ้นไป " ธาตุ " ก็คือ " ภูเขา " และ " ภูเขา " ก็คือ " ธาตุ " การดำรงอยู่ของ " ภูเขา " หรือ " ธาตุ " ไม่มีส่วนใดเกี่ยวข้องกับเราอีกต่อไปเพราะฉะนั้น ( หรือจะฉะนี้ก็ได้ ) " ภูเขา " จึงเป็น " ภูเขา " แต่ก็ไม่มีสิ่งใด " รบกวน " เราอีกต่อไป

   กล่อง...ไม่ใช่กล่อง...และเป็นกล่อง

      กรอบ...ไม่ใช่กรอบ...และเป็นกรอบ

                   จะ " กล่อง " หรือจะ " กรอบ "

                     จะ " ไม่ใช่กล่อง " หรือ จะ " ไม่ใช่กรอบ "

                         จะ " เป็นกล่อง " หรือ " เป็นกรอบ "

                                 ล้วนอยู่ที่ " จิต " ตน