ความเห็น


การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ มีความสำคัญอย่างมากสำหรับการผลิตพยาบาล เพราะเป็นการบูรณาการความรู้ที่เรียนในภาคทฤษฎีทั้งหมดมาใช้ ครูภาคปฏิบัติจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยให้นักศึกษาสามารถดึงเอาความรู้ทั้งหมดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสอนให้นักศึกษาเกิดกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ เกิดการสะท้อนคิดด้วยตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองเผชิญอยู่ โดยให้ครอบคลุมในทุกด้าน การสอนภาคปฏิบัติ ไม่เพียงแต่จะช่วยทำให้นักศึกษาทำงานเป็นเท่านั้น แต่เป็นการสร้างพยาบาลในรุ่นต่อๆ ไป สิ่งที่ครูต้องถามตนเองคือ "สังคมเราต้องการพยาบาลอย่างไรที่จะดูแลสุขภาพของประชาชนในอนาคต"

เป็นกำลังใจให้อาจารย์ทุกท่าน ที่จะสร้างสรรค์พยาบาลในอุดมคติในอนาคตนะค่ะ

^_^

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี