ความเห็น 2435273

๒๙๕...สิ่งที่ได้จากงานเลี้ยงรุ่น..ศิษย์เก่า รร.ร.ศร.๐๑

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับ ครูแป๋ม
  • ประทับใจ ครับผม