ความเห็น 24327

เวทีคุณเอื้ออำนวย (๔)

JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ยินดีครับพี่เม่ย

 รบกวนให้ความเห็น เพื่อเตรียมการ "เวที คุณ(เอื้อ)อำนวย" รุ่นใหม่ ขอรบกวนเป็นธุระสอบถาม "ทีม PSU_KM" ด้วยครับ