ความเห็น 2432549

วันคล้ายวันเกิดชาว กศน.อยุธยา ชื่อว่า ประเสริฐ สาระถิน

เขียนเมื่อ 

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2554 กศน.อำเภอบ้านแพรก ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/54 ณ หอประชุมอำเภอบ้านแพรก และครูกับผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์เนื้อหาวิชาที่เรียนในภาคเรียนนี้ด้วยกัน