ความเห็น 2431503

คนเราต่างก็ทุกข์กันคนละแบบ

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมกับการเขียนได้ดีจังค่ะ

ชื่นชมกับการแบ่งปัน