ความเห็น 2431280

My name is Nooyui

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ใช่ คนจะดีจะเลวไม่ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ เพศ อาชีพ หอกค่ะแต่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล ค่ะ