ความเห็น 2430799

My name is Nooyui

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณ Nooyui

เป็นครอบครัวที่มีพอแม่ที่เข้าใจและเป็นผู้ให้จริงจริง

ขอให้เป็นแม่ทีดีของ ต้นกล้า นะครับ แม่ยุ้ย