ความเห็น 2430005

วันคล้ายวันเกิดชาว กศน.อยุธยา ชื่อว่า ประเสริฐ สาระถิน

เขียนเมื่อ 

นโยบายการจัดมุมหนังสือให้กับชุมชน กศน.ตำบลบ้านป้อมได้ติดต่อประสานงานการขอจัดมุมรักการอ่านกับเจ้าอาวาสวัดท่าการ้องขอใช้ตลาดน้ำของวัดท่าการ้องจัดมุมรักการอ่านเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้และประโยชน์ในการอ่านหนังสือต่างๆก็ได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาสอนุญาตให้ใช้สถานที่จัดมุมรักการอ่านที่บริเวณตลาดน้ำของวัดท่าการ้องซึ่งเป็นสถานที่ที่มีประชาชนมาใช้บริการกันมาก ทาง กศน.ตำบลบ้านป้อม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์อุปกรณ์ ชั้นวางหนังสือ หนังสื่อ และวารสารต่างๆ พร้อมกับหนังสือพิมพ์ประจำทุกวันจาก กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยาให้มาจัดเพื่อให้บริการกับประชาชนทั่วไปได้รับผลตอบรับและเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจและใช้บริการกันทุกวัน

                    

                         

                              หนังสือน่าอ่านจังค่ะ/ครับ

                 

                          หิวจังขอทานก่อนครับ

                            

                                             ยามว่างขออ่านหนังสือก่อนนะค่ะ/ครับ

                  

                               อิ่มแล้วอ่านหนังสือดีกว่า