ความเห็น 2429609

วันคล้ายวันเกิดชาว กศน.อยุธยา ชื่อว่า ประเสริฐ สาระถิน

เขียนเมื่อ 

   ความคืบหน้า  19  โครงการความสำเร็จด้านการศึกษาของรัฐบาล  ได้นำไปลงพื้นที่ในเขตตำบลต่างๆ  ของอำเภอวังน้อย