ความเห็น 2428728

คนเราต่างก็ทุกข์กันคนละแบบ

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณทุกท่านครับ ที่มาเติมเต็มบันทึก วันสบายๆของกระผม