ความเห็น 2428055

คนเราต่างก็ทุกข์กันคนละแบบ

เขียนเมื่อ 

เพราะบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตย      บ้านเมืองไทยอ่อนแอแผ่ปัญหา

แก้ไม่ยากยากหากเพื่อนไทยได้ปัญญา   เปลี่ยนระบอบเผด็จการนั้นมาประชาธิปไตย

เหมือนญี่ปุ่นอเมริกามหาอำนาจ             นานาชาติแบบอย่างทางสดใส

สแกนดิเนเวียนอังกฤษคิดมองไป           แค่เปลี่ยนไทยประชาธิปไตยให้เป็นจริง