ความเห็น 2427961

แนะนำบทเรียนออนไลน์ ภาษาอังกฤษ ป.5

เขียนเมื่อ 

เป็นบทเรียนที่เร้าความสนใจของนักเรียนดีมาก ขอขอบคุณสำหรับวิทยาทานในครั้งนี้ กำลังจะนำไปใช้ผลเป็นอย่างไรแล้วจะส่งข่าว ขอบคุณหลายเด้อค่ะ