ความเห็น 2427902

การอบรมครูภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้

สุภาพ เกิดดี
IP: xxx.172.204.146
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมด้วย มีประโยชน์จริง ๆ