ความเห็น 2425937

คนเราต่างก็ทุกข์กันคนละแบบ

เขียนเมื่อ 

หากในอนาคต ได้เขียนหนังสือวิชาการไปแล้ว

แต่อยากเขียนหนังสืออีกสักเล่มที่เป็น "มุมมอง"

โปรดนำบันทึกนี้ไปรวม เป็นหนังสือใหม่เถอะครับ

เขียนได้ดีเลยล่ะ คุณเอก ;)...

ป.ล. นี่คือ สถานที่ที่ผมใช้ชีวิตอยู่ครึ่งชีวิต