ความเห็น 24250

เราทำเพื่องานหรือเพื่อผ่านตัวชี้วัด กันแน่!

ชายขอบ
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 
     ขอเชิญไปติดตามอ่าน 2 ตอนของ อาจารย์หมอสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ คือ เข็นครกขึ้นภูเขา กับการจัด KM กับนักวิชาการ และ การทำงาน และการบริหารงาน แบบ process-oriented http://gotoknow.org/archive/2006/04/23/17/17/49/e25139 ครับ