ความเห็น 2419868

วรรคสุดท้ายของชายชรา

เขียนเมื่อ 

....ชอบ..วรรคสุดท้ายของกลอนนี้สุดๆ..เจ้าค่ะ...ว่าง..ไม่เหลือ..อะไร....อ้ะะะะะๆๆๆๆ.........ยายธี