ความเห็น 241941

กระแส “จตุคาม” กับการสกัดกั้นไม่ให้คนเข้าถึงหลักธรรม

เขียนเมื่อ 

ในความเชื่อส่วนตัวของผม การที่กระแสองค์พระจตุคามมีมากเท่าไรยิ่งดี คนได้เช่ามาบูชา และเงินที่เช่าพระได้เป็นกองทุนหรือสร้างสาธารณนูปโภคให้แก่พี่น้องทุกคน แต่การเช่านั้นแนะนำให้อ่านจุดประสงค์ของการสร้างด้วยครับ

เห็นไหมครับคนตระหนี่ ขี้เหนียวยังยอมจ่ายเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเพื่อต้องการทำบุญและนำองค์ท่านมาบูชา นี่แหละคืออุบายที่แยบยลขององค์ท่าน คนไม่ดีเราก็จะได้เห็นมีตามข่าวคราวทั่วไป คนดีเราก็เห็นและควรแก่การยกย่อง

ถ้าถามผมว่ากระแสนี้ยังมีอีกนานไหม ผมตอบได้ว่าเมื่อคนชั่วน้อยกว่าคนดีกระแสองค์พ่อจตุคามจะเงียบลงเมื่อนั้นคนจะหันมาทำบุญกันมากขึ้น

ถามว่าเมื่อไรอีกกี่เดือน กี่ปี คนชั่วจะน้อยลง ผมตอบให้นะครับ ปี 2551 หลังเดือนพฤษภาคมจะมีสายฝนแห่งธรรมเกิดขึ้น บ้านเมืองจะกลับสู่ภาวะปกติ ในน้ำมีปลาในนามีข้าว