ความเห็น 2416757

สพฐ.ขับเคลื่อนจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เขียนเมื่อ 

มาส่งกำลังใจค่ะมีเพื่อน ๆ เป็น ศน. หลายคน

เข้าใจดีค่ะ บางครั้ง บทบาทของ ศน. ก็อยู่ในสภาพที่น่าเห็นใจ

เรื่องผลสัมฤทธิ์ต่าง ๆ จะสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างค่ะ

ครูผู้สอนเองก็โดนนนนนนนนนน  ค่ะ  เหนื่อย....ล้า...เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะ