ความเห็น 2416738

สพฐ.ขับเคลื่อนจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เขียนเมื่อ 

รับไว้พิจารณาครับผม จะพยายามสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น ขอบคุณผู้ให้ความคิดเห็นทุกท่าน