ความเห็น 2416265

คิดถึงเธอจัง (3)

เขียนเมื่อ 

  เสียดายจัง ไม่ได้ใช้  เขียนดีจัง  ชวนให้คิดถึงด้วย 

  คุณครูเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมอาชีพ

และนักเรียนสมัยใหม่  พื้นฐานการอ่าน เขียน  ฝังมากบจิตใจ

  มิใช่ทำตามเทศกาล   ชื่นชมคุณครูค่ะ