ความเห็น 2415710

สพฐ.ขับเคลื่อนจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เขียนเมื่อ 

มาให้กำลังใจค่ะ...

จากอดีตศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10 อุบลราชธานี

ปัจจุบันมานิเทศงานด้านสาธารณสุขอยู่อเมริกาค่ะ....