ความเห็น 2415108

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผู้รู้
IP: xxx.121.216.100
เขียนเมื่อ 

ถึงทุกท่านที่เข้ามาอ่านบล็อคนี้ครับ

เข้าใจว่า ท่านอาจารย์ เจ้าของบล็อค (ผศ.มานิตย์) ท่านคงไม่ว่างเข้ามาตอบคำถามของทุกท่านนะครับ จึงขออนุญาตเรียนชี้แจงแทนท่านดังนี้ครับ

ปัจจุบันทุน สกอ. หรือ ที่เรียกว่า “โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาบุคลากรอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาสู่การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ” เพื่อผลิตอาจารย์ระดับปริญญาเอกควบคู่กับการวิจัย เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2550 - 2555 (ระยะที่ 1) นั้น ได้งดรับนักศึกษามาตั้งแต่ปี 2553 แล้ว ( รับ นศ. ปีสุดท้าย คือรุ่นปี 2552) เนื่องจากรัฐบาลไม่มีงบประมาณพอที่จะดำเนินงานตามโครงการต่อ ซึ่งนับถึงปัจจุบันนี้ ทางรัฐบาลก็ ไม่ได้มีความเคลื่นไหวอย่างใด ยกเว้นที่ยังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันคือ ทุนพัฒนาอาจารย์ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งท่านที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายลบะเอียดได้ที่ http://www.research.mua.go.th/ssr/

ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่าน หาทุนอื่นๆ เพื่อไปศึกษาต่อแทน ถ้าท่านมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ ที่ดีมาก ขอให้ท่าน มองหาทุนการศึกษาต่อ ต่างประเทศ ซึ่งมีอยู่อย่างหลากหลายแทนครับ

ขอให้ทุกท่านโชคดี พยายามใช้ความสามารถในการเรียนรู้ ได้ทุนศึกษาต่อ สมใจทุกท่านครับ