ความเห็น 241456

จิต..กับแมงมุม

เขียนเมื่อ 

ยินดีครับ

หากอาจารย์มาเชียงใหม่ ผมจะได้ถือโอกาสเชิญมาพบปะเลี้ยงข้าวเหนียวและสนทนาธรรมและเผื่อจะเชิญมาบรรยายที่มหาวิทยาลัยบ้าง เบอร์โทรผม081-9524075 ครับ