ความเห็น 2414270

เหตุที่อมิตดามีสามีเป็นชูชก

เขียนเมื่อ 
 • กราบ  นมัสการพระมหาวินัย
 • เพิ่งเข้ามาอ่านผลงานที่ละเลยไม่เคยศึกษา
  และแล้วก็พบเพชรเม็ดงามในโกทูโนว์ ทั้งทาง
  ร้อยแก้วและร้อยกรอง
 • นางอมิตดาแม้จะได้สามีแก่แต่นางช่างเป็น
  ลูกสาวที่กตัญญูและภรรยาที่รู้หน้าที่..นี่คือ
  ความดีที่ยิ่งใหญ่ของนาง..
 • กราบขอบพระคุณค่ะที่ให้ข้อคิดดี ๆ สอนให้
  ประณีตละเอียดอ่อนในการทำสิ่งต่าง ๆ