ความเห็น 2412856

“หาคนมุ่งมั่นร่วมฝันจุดประกาย”

เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณที่ให้ความรู้ครับ ขอให้กำลังใจในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ยิ่งต่อไปขอรับ