ความเห็น 241201

เครื่องมือช่วยเลือกคน

visotor
IP: xxx.24.36.236
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับในเรื่องคุณค่าหรือประโยชน์ของเครื่องมือ และคนที่จะใช้ และที่สุดแล้ว คุณค่าหรือประโยชน์ตัวนั้นเองจะทำให้เกิดการยอมรับ

ประเด็นนี้ เอ็นเนียแกรมเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ด้วยตัวผู้ใช้เอง และก็เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของเครื่องมือนี้ คือใช้กับการพัฒนาตัวเองเป็นอันดับหนึ่ง ใช้เพื่อทำความเข้าใจผู้อื่นเป็นอันดับสอง  และการใช้นี้ คือการอ่าน ศึกษา เปิดรับ ลดความยิ่งใหญ่ ความมีชื่อเสียงของอัตราของตน โดยไม่ต้องอาศัยศรัทธาหรือความเชื่ออะไร เพียงอาศัยการสังเกตุตัวเอง การตั้งคำถาม การทบทวนตัวเอง ฯลฯ

ไม่ได้มีจุดประสงค์จะโฆษณาชวนเชื่อแต่อย่างใด แต่อยากให้ลองรู้จักความรู้นี้ จึงแสดงความคิดเห็นมา หากรู้สึกเป็นการ offense จำเป็นต้องขออภัย

ประเด็นที่ว่า เอ็นเนียแกรมพิสูจน์ได้ คือ ถ้าเราศึกษาเข้าใจแล้ว เราจะสามารถระบุได้ว่า เราเป็นบุคลิกแบบใดในความรู้นี้  คนที่เป็นคนเขียนหนังสือ คนที่ใช้ คนที่ศึกษาเรื่องนี้ ฯลฯ สามารถบอกได้ว่า เขาเป็นบุคลิกไหน  อันนี้คือการประยุกต์ใช้ได้จริง

ต่างจากความรู้ที่เกี่ยวกับการอ่านคนอื่นๆ ที่เน้นคนอื่น อ่านถูกหรืออ่านผิดก็ไม่มีทางรู้  แต่เอ็นเนียแกรมใช้อ่านตัวเองก่อน ตัวเองจะรู้ว่าใช่หรือไม่ practical มั้ย

ถึงจุดนี้บางคนอาจรู้สึกว่า เอ็นเนียแกรมเป็นการตีกรอบตัวเองให้เดินตามนั้น  ขอชี้แจงว่า ตรงกันข้าม  เราอยู่ในกรอบของเราอยู่แล้ว  หากเอ็นเนียแกรมชี้ให้เราเห็นและเตระหนักถึงกรอบเหล่านั้น และปัญหา ความยุ่งยากที่ตามมา  และที่สำคัญ วิธีที่จะทำให้เราหลุดจากกรอบเหล่านี้เพื่อคลี่คลายปัญหาให้น้อยลง