ความเห็น 2411854

“หาคนมุ่งมั่นร่วมฝันจุดประกาย”

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่ให้โอกาสดีดีแก่เราชาวพิจิตร