ความเห็น 2411685

สพฐ.ขับเคลื่อนจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน ศน.สพม.เขต 31 (นครราชสีมา)

ท่านคงได้เห็นค่าสถิติพื้นฐานของคะแนน O-NET ระดับ ป.6  ม.3 และ ม.6 ฝากท่านด้วยครับ คะแนนวิชาหลักคณิตฯ วิทย์ อังกฤษ ต่ำมากครับโดยเฉพาะ ม.6