ความเห็น 2411431

คิดถึงเธอจัง (3)

ta 45
IP: xxx.207.181.47
เขียนเมื่อ 

ชอบภาษาและความประทับใจของครูอัมพร  ที่ถ่ายทอดเป็นความรู้สึก  สะท้อนถึงนิสัยรักการอ่านการเขียน  และการใช้นวัตกรรมของคุณครูพ่อของครูอัมพร  แต่ปัจจุบัน  กระดานชนวนกลับกลายเป็นคำตอบของนักเรียนที่บอกว่าหินชนวนมีประโยชน์ใช้ทำกระดานชนวนคงไม่มีความผูกพันเท่ากับประสบการณ์ของครูอัมพร  ชมชอบในการนำเสนอความคิดความรู้สึกต่อการรักการเขียนการอ่าน   ขอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ