ความเห็น 2411111

ปลูกอะไรดีในพื้นที่ 1 ไร่

เขียนเมื่อ 

ชอบครับสำหรับเกษตรประณีต

โจน จันได พูดออกทีวีวันก่อนว่า

ไม่มีน้ำก็ปลูกหญ้าก่อน

แล้วปลูกกล้วย

ตัดหญ้ามาห่มโคนกล้วย

ตัดต้นกล้วยหมกโคนกล้วย

แล้วค่อยปลูกพืชชนิดอื่นตาม

ไม่นานก็เป็นป่า แม้น้ำน้อยก็ได้