ความเห็น 241103

เครื่องมือช่วยเลือกคน

visitor
IP: xxx.24.36.236
เขียนเมื่อ 

เอ็นเนียแกรม หรือนพลักษณ์ไม่ใช่เครื่องมือในการคัดเลือกคน แต่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพคน

เอ็นเนียแกรมไม่ได้ดูที่พฤติกรรมภายนอกเหมือน typology ทั่วไปที่วัดจาก superficial behavior หรือ Traits แต่ให้ความสำคัญกับกรอบความคิดและแรงจูงใจภายใน จึงมีความเป็นพลวัต และเป็นระบบมากกว่า

อ่านข้อคิดเห็นจากโค้ชหรือที่ปรึกษาที่ใช้โมเดล DISC, MBTI , Enneagram, etc ได้ตามลิงค์นี้

Boston Business School, Switzerland

http://www.bostonprograms.com/htm/1322/en/Personal_Development.htm

 

Clear Impact Consulting Group, USA

http://www.clear-impact.com/Enneagram%20Description.htm

 

ในแง่การพัฒนาองค์กรและบุคลากร  อ่านบทความอื่นๆ รวมทั้ง  "เอ็นเนียแกรม เครื่องมือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน" จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ได้จาก

http://www.enneagram.co.th/article.htm