ความเห็น 2409359

แนะนำโรงเรียนบ้านไผ่

วสันต์ จันทวงษ์
IP: xxx.64.34.10
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์ลักขณา ตอนนี้ที่พระนครศรีอยุธยาฝนตกครับ พอฝนตกแล้วรู้สึกว่าจิตใจของฅนเรา (ขออนุญาตใช้ ฅ กับคำว่า ฅน นะครับ) โดยเฉพาะผมแช่มชื่นขึ้น เลยเกิดแรงบันดาลใจในการแต่งฉันท์เพราะ ๆ คือวสันตดิลกฉันท์ (เป็นชิ้นที่ ๒) ขึ้น เป็นผลงานที่ลงอยู่ล่าสุดใน www.thaipoem.com นะครับ เป็นฉันท์ตำนานพระปางนาคปรกครับ กลอนของผมเดี๋ยวนี้พยายามมุ่งเน้นในเรื่องศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อเป็นการสานต่อและสืบสานพระพุทธศาสนาครับ ตามแบบฉบับที่ฅนอย่างผมพอจะทำได้ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม เป็นวันสัปดาห์ภาษาไทยของโรงเรียน ผมยินดีไปร่วมงานครับ ไปแลกเปลี่ยนทัศนคติ และประสบการณ์ทั้งในด้านการแต่งคำประพันธ์ การทำงาน การใช้ชีวิต เพื่อให้น้อง ๆ ที่สนใจได้ฟัง

ยังคงระลึกถึงและส่งความปรารถนาดีมายังเหล่าคณาจารย์โรงเรียนบ้านไผ่ทุกท่านเสมอ

ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นชาวม่วงขาวครับ