ความเห็น 2406053

น้ำต้มไส้กล้วยหรือแกนกล้วยเพื่อสุขภาพดี ของต้นกล้วยที่ออกเครือแล้ว

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณนะคะพี่ดา  ได้รับเอกสารและเมล็ดพันธุ์  แล้ว

 

ดีใจจัง