ความเห็น 2405486

ฝนหน้าแล้งที่ไม้เรียง (1-26)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์

ไม่ได้ทักทายกันนานเลยครับ เห็นเข้ามาจึงแวะมาทักทายด้วยความระลึกถึงครับ
ต้ังใจจะไปเรียนเป็นศิษย์น้อง แต่โชคชะตาฟ้าไม่ลิขิตจึงทำให้คลาดเคลื่อนไป
ได้ข่าวพระดำรง บ้างไหมครับ อยากจะติดต่อกับท่านสักหน่อย...