ความเห็น 2404768

ฝนหน้าแล้งที่ไม้เรียง (1-26)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณIco48 บินหลาดง

เห็นด้วยค่ะน้ำใจไม่เคยเหือดหายจากสังคมไทย

ขอบคุณค่ะ