ความเห็น 2401977

เหตุที่อมิตดามีสามีเป็นชูชก

เขียนเมื่อ 

นมัสการพระคุณเจ้า

    อนุโมทนากับผลงานการแต่งฉันท์ของพระคุณเจ้า

   โดยเฉพาะ "ข่าวว่าจะแต่งงาน        สิละคานฤคุณครู"

   ทำให้ครูภาทิพต้องนั่งหัวเราะ  "คิดได้ไง"  อิอิ