ความเห็น 2401150

น้ำต้มไส้กล้วยหรือแกนกล้วยเพื่อสุขภาพดี ของต้นกล้วยที่ออกเครือแล้ว

เขียนเมื่อ 

                            

            Ico48     Ico48      Ico48     Ico48      Ico48    Ico48  

            Ico48      Ico48     Ico48     Ico48     Ico48     Ico48  

                               ดีใจและขอบคุณมากนะคะ 

    ที่มอบดอกไม้และให้กำลังใจ   Ico48   กานดา-น้ำมันมะพร้าว