ความเห็น 2401055

เหตุที่อมิตดามีสามีเป็นชูชก

เขียนเมื่อ 

นมัสการหลวงพี่

  • ตอนนี้เวลาเทศการงานบุญต่างๆจะมีดอกไม้ที่เวียนมาให้บูชา ทั้งเหี่ยวทั้งเก่า เราบูชาไปแล้วจะมีผลอะไรไหมคะ เพราะเราไม่ได้เตรียมไปเองค่ะ