ความเห็น 2400167

เหตุที่อมิตดามีสามีเป็นชูชก

ครูอิงจะเก็บบทข้างบนนี้ไว้มอบให้

สำหรับงานแต่งงานญาติมิตรค่ะ