ความเห็น 23997

คุณภาพ ความคาดหวัง (๑)

JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
JJ ขอขอบคุณท่านอาจรย์ชายขอบครับที่ให้ กำลังใจ เป็นประเด็นที่ ผู้เข้ารับการสัมนนาหลายท่านไม่ได้นึก เพราะลึกๆ ท่านเองแหละ ผู้มีความรู้ฝังลึกจริง เพียงแต่ ไม่มีโอกาส ไปนั่งเป็นวิทยากรบนเวที แต่ "เวทีชีวิต นั่นแหละ คือ เวทีจริง เสมือนที่ท่านอาจารย์ ชายขอบ ใช้กับ ชาวบ้าน ซึ่งท่านคือ ปราชญ์ ในสิ่งที่ท่านดำรงอยู่"