ความเห็น 2399656

ฝรั่งมองไทยอย่างไร

จิรวัฒน์ นันท์ธราดล
IP: xxx.108.238.138
เขียนเมื่อ 

ท่านบรรยาย ให้คำจำกัดความ ได้ความหมายกระชับ อ่านแล้วเข้าใจตัวเองมากครับ ขอบคุณท่านที่ให้ความรู้ครับ