ความเห็น 2399129

เจ้าเป็นไผ เอกชัย(ตอน1)

เขียนเมื่อ 

ลุงเอกเขียนได้น่าอ่านจริงๆ

ไม่เครียด..และได้ข้อคิดมากมายค่ะ